Eindelijk, WerkBaAr krijgt een gezicht. Dat van mij. Aline, 30 jaar. “Op papier” doctor in de rechten - in real life vooral storyteller en verbinder. Mijn “job”? Bezielster van de WerkBaAr. Daarnaast? Vrijwilliger bij Bond Zonder Naam, EVA en ArmenTeKort. Wat me drijft? Mensen, ont-moet-ingen, verhalen, verbinding. Iets om elke dag te ervaren: op straat, in je werk, onder vrienden, binnen familie. En nu, klaar om als “pittig kopje” de aftrap te geven. Klaar voor een eerste WerkBaAr verhaal…

Aline


Een WerkBaAr verhaal?

Dat is een verhaal van zinvolle verbinding. Het is een aansporing om ten volle te werken vanuit je passie en je talenten. Het is een authentiek verhaal.

Met WerkBaAr geef ik vorm aan mijn missie om ondernemende en creatieve talentbieders met elkaar, maar ook met de vele talentzoekers in contact te brengen. Niet alleen online, maar vooral ook offline.

Vanuit de leuze sharing is caring en met een echte think out of the box-mentaliteit wil ik WerkBaAr doen uitgroeien tot een waardevolle inspiratiebron, een verrijkend informatiepunt, een vernieuwend groeikanaal en een pittig netwerkforum.

Mijn WerkBaAr verhaal?

Na zes jaar onderzoek en onderwijs aan de KULeuven, een boeiende HR-ervaring op BASF en een leerrijke uitstap als advocate, voelde ik het ondernemerschap knagen en zocht ik wegen om mijn communicatieve skills en netwerkvaardigheden ook professioneel waar te maken. Die skills en talenten kon ik tot dan vooral “slechts” als vrijwilliger kwijt.

Mijn passie voor verrijkende ontmoetingen en vernieuwende verhalen drijven mij ook nu nog voort op mijn otndekkingstocht. Ik ervaar dan ook ieder die ik onderweg tegenkom als een verhelderende wegwijzer. Het is net die ervaring die ik via de WerkBaAr wil doorgeven.

Ten volle en met zin en passie werken vanuit je talenten, dat is ….

Opstaan met goesting, een duidelijke focus. Openheid voor al wie en wat je op je pad treft. Een volle ja op het leven. Enthousiasme, pit, maar ook veerkracht. Bereidheid om te leren, alsook om te vallen, wetende dat je met geduld en wilskracht ook wel weer recht zal staan. Vertrouwen: in jezelf en anderen, in de wereld - zonder naïef te zijn. En delen. Vooral delen. Want wat je geeft, krijg je terug. Dat is een realiteit. Een toch waarin ik rotsvast geloof.

Ervaringen en tips die ik met andere ondernemende talentbieders wil delen …

Praten, opbouwen, aftasten en doorbijten. Klinkt cliché, maar volharden is belangrijk. Positief ingesteld blijven - hoe hard ook de val, hoe zwaar de weerbots soms. En openheid. Een open houding creëert opportuniteiten, bevordert groei. Het doet je puurder in je werk en in het leven staan. Authenticiteit en synchronisiteit zijn dan geen loutere buzzwoorden meer: de ene verrijkende ervaring volgt de andere gauw op…

Maak daarom mee de WerkBaAr groot.

Hoe meer talenten zich rond de WerkBaAr verzamelen, hoe meer routes met wegwijzers er zichtbaar worden, hoe uitgebreider de ontdekkingsmap. Klaar voor een avonturenreis?

Tekst: Aline@WerkBaAr