Ik ben Wouter. Nu 59 jaar, gehuwd, vier kinderen. Ik lees graag, vooral boeken rond persoonlijke ontwikkeling, vaak boeddhistisch geïnspireerd, zoals de boeken van Jan Geurtz. Daarnaast probeer ik ook wel wat te sporten. Ik studeerde rechten, maar ben nu zo een 30 jaar actief in familiebedrijf schoenen Torfs.

Wouter

Ik voel me aangesproken door de missie van WerkBaAr om ondernemend talent te verenigen rond het thema “werken met passie”, omdat …

… ik ten eerste je persoonlijk project en de wijze waarop je dat doet bewonder. Ik vind het moedig wat je doet, gelet op je achtergrond en apprecieer dat je vanuit je ziel vertrekt.

Bovendien vind ik WerkBaAr sterk als concept. Er is duidelijk over nagedacht, er zit een scherpe en authentieke missie achter. Een waarin ik mezelf terugvind: de focus op groeien naar meer bewustzijn bij jezelf en anderen, de inzet voor meer verbinding in de samenlezing.

Ten volle en met zin en passie werken vanuit je talenten, dat is …

‘Werken vanuit talent’ evolueert. Toen ik mijn stage begon aan de balie was dat vooral vanuit mijn talent. Als ik dan, na drie jaar, overschakelde naar het familiebedrijf was dat initieel niet vanuit mijn talent. Ik moest veel leren, al doende groeien. Pas geleidelijk kon ik er mijn talent in vinden en ontwikkelen. Zo werd ik er enerzijds sterk in om naar de toekomst te kijken en een scherpe visie te formuleren en anderzijds om andere mensen bij dat proces te betrekken, hen te enthousiasmeren, mee te krijgen achter je lijn.

‘Werken met passie’ betekent voor mij groepen mensen aanspreken en dan de energie in de zaal voelen hangen. Ervaren dat je mensen met je verhaal mee hebt en iets aan het realiseren bent. Voelen dat wat je zegt en doet anderen positief aansteekt. Voelen dat je als ondernemer bij anderen kleine dingen kan teweegbrengen om dan samen grootse dingen te bereiken.

Het verhaal dat ik via mijn ondernemerschap wil uitdragen …

… is er een van mensgerichtheid. Zo stel ik binnen Torfs een drietal waarden centraal.

Een eerste is authenticiteit. Wees jezelf, maar erken ook jouw medewerkers in hun totaliteit: laat hen ten volle een rol spelen vanuit hun talent, maar accepteer tegelijkertijd hun minder sterke kanten. Geef hen het gevoel dat ze er mogen zijn “zoals ze zijn”.

Erkenning is een tweede waarde. Waardeer mensen, zoals klanten en medewerkers, bewust en oprecht en druk die waardering ook expliciet uit. Dat gebeurt nu nog te weinig. Waardering geven, is niet hetzelfde als promotie geven. Het is meer. Waardering draait om kleine attenties, elke dag. In team werken, veronderstelt dat je elkaar geregeld feedback geeft en in die feedback elkaars rol en inbreng ten volle erkent en waardeert.

Evenwicht tussen liefde en bewustzijn is nog een waarde. Koester liefde voor de klant en voor de persoon van je medewerker, voel passie voor je werk, maar blijf je bewust van de context. Zoals de Boeddhistische meester Osho het verwoordde: Love without consciousness is blind, but consciousness without love is poor. Combineer de gave om een community op te bouwen en mensen mee te krijgen in je project met de gave om voldoende afstand te houden.

Ervaringen en tips die ik met andere ondernemende talentbieders wil delen …

Zoek vooreerst bij jezelf wat je echt graag doet, waar je passie bij voelt zodat je altijd het gevoel hebt dat je kan “spelen” in je job. Weet wel dat dat zoekproces misschien ook betekent dat je op een bepaald moment angsten onder ogen moet zien. Dat mag je niet afschrikken. Ook bij Torfs hebben we periodes van angst en onzekerheid gekend, vooral eind de jaren ’80. Dan moet je de confrontatie aangaan en constructief voortgaan. Ook vandaag staan we voor onzekerheid door de opkomst van het internet en de webshops. Anders dan vroeger heb ik daar nu echter geen echte angst meer voor. Ik heb vertrouwen. Ik ben gegroeid, heb geleerd.

Kom ten tweede uit je cocon. Denk niet dat je alles alleen moet doen, zoek zielsgenoten waarmee je kan samenwerken. Het Vlaamse ondernemerschap is soms wat te afgeschermd, op veilig gericht. Durf uitgaan van een sharing is caring idee. Treed naar buiten en laat je verrijken door ideeën van anderen. Wees bereid te leren, sta open voor opbouwende kritiek. Ook in een familiebedrijf als Torfs is dat cruciaal: je door het juiste team van managers laten omringen. Het “juiste” team bestaat dan uit mensen waarmee er enerzijds een klik is qua missie en culterele waarden en die anderzijds in hun kunnen en kennen complementair zijn.

Blijf ten derde geloven in jezelf en in je project en houd vol, maar staar je ook niet blind, confronteer en erken de harde feiten. Je moet dromen, ja, … maar blijf niet eeuwig dromen. Toets je droom zeker ook aan de realiteit. Of, zoals het Good to great-principle luidt: Confront the brutal facts, yet never lose faith. Verander van koers als dat nodig is.

En stay curious. Groei, blijf jezelf ontdekken, verken nieuwe dingen, sta open voor anderen, dan zie je beter alle kansen die vlak voor je liggen.

Tekstverwerking: Aline@WerkBaAr